Schildersatelier

Schildersatelier

In de 80 jarige oorlog (1568-1648), toen Nederland in oorlog was met Spanje had elke stad een groep soldaten om de stad eventueel tegen een vijandelijke aanval te verdedigen. Wij noemden dat toen Schutters. Maar toen de oorlogshandelingen zich al meer verplaatsten naar het zuiden, hadden de soldaten hier in de noordelijke steden niet zoveel meer te doen. De leiding van de schutterij bestond eigenlijk uit de belangrijkste mensen van de stad. En dat waren vaak helemaal geen soldaten en van vechten wilden ze al helemaal niets weten.
Het waren vaak rijke bestuurders en ondernemers zoals bierbrouwers en kooplieden. En heel vaak ook familieleden van elkaar. Het waren eigenlijk een beetje ijdeltuiten en praalhansen. En om hun belangrijkheid te onderstrepen bestelden ze eens in de zoveel tijd een schuttersstuk. Dat is een schilderij waar ze dan in vol ornaat opstonden. Vaak afgebeeld tijdens het afscheidsdiner dat ze hielden ter gelegenheid van de periode dat ze waren aangesteld. De schilders die het moesten maken vroegen daar natuurlijk geld voor. En daar werd altijd heel veel over onderhandeld en gepingeld want het waren echte middenstanders.
Toen hebben de schilders bedacht dat hoe groter je er op stond hoe meer je moest betalen. En daarom verdeelde de schilders het schilderij in vierkante vakjes zodat ze precies konden uitrekenen hoeveel vakjes een ieder had te betalen. Bovendien werd het gezicht het er het laatst opgezet want je wist maar nooit of de af te beelden persoon het wel kon of wilde betalen en mischien overleed hij wel vroegtijdig. Bovendien waren het erg gewichtige heren, dus hadden geen tijd om erg lang te poseren. Er zijn in die tijd heel veel schutterstukken gemaakt omdat Nederland toen erg rijk was en de bestuurders het gemakkelijk konden betalen. Dat gebeurde toen allemaal in de 17e eeuw en dat noemen we nu; de gouden eeuw. Heel beroemde Hollandse schilders hebben zulke schuttersstukken gemaakt, zoals Rembrandt en Frans Hals. En vaak hebben die schilders omdat ze zo moesten onderhandelen over de prijs kleine plagerijtjes in de schilderijen verstopt.

 • http://www.decohometames.nl/
 • http://www.dickkaandorp.nl/
 • http://www.hofsteestichting.nl/
 • https://www.wibonaaimachines.nl/
 • http://www.bolten.net/
 • http://www.justprintit.nl/
 • http://www.bouwcenter.nl/Vestigingen/Bouwcenter-RAB-Alkmaar
 • https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
 • http://www.containerbox.nl/vestigingen/vestiging-alkmaar?gclid=CPy6n820s8wCFWQq0wodQNgGOQ
 • http://www.nhhb.nl/totaal-beveiliging-nhtb
 • https://eriksgroenveld.nl/
 • ca-degroot.nl/contact/
 • http://www.beemsterkaas.nl/nl/pages/home
 • https://spitskool.com/
 • https://www.jactromp.nl/
 • https://www.doboko.nl/
 • https://www.schot-infra.nl/
 • https://www.alkmaar.nl/Alle_producten_en_diensten.html
 • http://www.kbl-alkmaar.nl/
 • https://www.landmanbv.nl/
 • https://www.timmerman-alkmaar.nl/
 • https://coppensalkmaar.nl/
 • http://www.bejodruk.nl/bejo-intro.htm
 • https://www.wagenaaraardappelverwerking.nl/
 • http://www.middelbeekautoverhuur.nl/
 • https://vivelesgueux.com/
 • http://olbers.nl/
 • http://helderfacilitair.nl
 • https://www.bakkerbarendrecht.nl/
 • http://www.theostetaanhangwagens.nl/
 • http://www.detelefooncentrale.nl/
 • https://dekkerchrysanten.com/